ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สถาพร ทรัพย์เอนก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sathaporn Sup-Anake


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สัมพันธภาพของชีวิต 3/1990
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2533
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 81 x 110 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Juxtaposition of voids 3/1990
Date : 1990
Technique : Etching
SIZE (cm) : 81 x 110 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.