ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สถาพร หมื่นชำนาญ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sataporn Muenchamnan


ผลงานศิลปิน

Title : Pure No. 5
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 350 x 350 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.