ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศศิวิมล หวลภิรมย์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sasiwimol Huapilom


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ชำระจิต /2004
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2547
เทคนิค : การสร้างร่องรอยบนผิวกระจกร่วมกับการปะติดด้วยวัสดุเคลือบ
ขนาด (ซม.) : 240 x 240 x 250 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Therapeutic Mind / 2004
Date : 2004
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 240 x 240 x 250 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.