ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สรัญญา วรวุฒิ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sarunya Worawut


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ชุดนอน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิพม์ตะแกรงไหม
ขนาด (ซม.) : 138.5 x 103.5 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Pyjamas
Date : -
Technique : Silkscreen
SIZE (cm) : 138.5 x 103.5 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : เรื่องราวของเสื้อ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์ตะแกรงไหม
ขนาด (ซม.) : 115 x 94 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Blouse No. 2
Date : -
Technique : Silkscreen
SIZE (cm) : 115 x 94 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.