ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สาโรจน์ โห้เพ็ชร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Saroj Hoapetch


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : รูปทรงในจินตนาการและจิตใต้สำนึก หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์ตะแกรงไหม
ขนาด (ซม.) : 110 x 226 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Imagination From in Subconscious No. 2
Date : -
Technique : Silkscreen
SIZE (cm) : 110 x 226 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.