ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สรายุทธ อิ่มลาภ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sarayut Imlarp


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : วันนี้ ๙๗
ปีสร้าง : -
เทคนิค : พิมพ์คอมพิวเตอร์
ขนาด : 100 x 80 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Today 97
Date : -
Technique : Computer Graphic Print
Size : 100 x80 cm.
Collection : -
ชื่อผลงาน : จินตนภาพ บทที่ ๒๒
ปีสร้าง : -
เทคนิค : -
ขนาด : 80 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Chapter 22
Date : -
Technique : Computer
Size : 80 x 200 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.