ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศรายุทธ เอี่ยมโสภา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sarayud Eamsopa


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จังหวะ (เสียง 1992) 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : คอลลากราฟฟ์
ขนาด (ซม.) : 60 x 100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Rhythm (Sound 1992) 1
Date : -
Technique : Collagraph
SIZE (cm) : 60 x 100 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : จังหวะ (เสียง 1992) 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : คอลลากราฟฟ์
ขนาด (ซม.) : 75 x 80 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Rhythm (Sound 1992) 2
Date : -
Technique : Collagraph
SIZE (cm) : 75 x 80 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.