ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศราวุธ แวงวรรณ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sarawut Vangvan


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สุนทรีย์ภาพแห่งชีวิต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ดุนโลหะ
ขนาด (ซม.) : 160 x 345 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Aesthetics Value of Life
Date : -
Technique : Repouss
SIZE (cm) : 160 x 345 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.