ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศราวุธ มลสุมา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sarawut Molsuma


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ลีลาธรรมชาติ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 150 x 400 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Nature Grace
Date : -
Technique : Oil on Canvas
SIZE (cm) : 150 x 400 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.