ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศราวุธ ดวงจำปา
เกิด :
30 เมษายน2495
ที่อยู่ :
337 หมู่บ้านมิตรภาพ สุขุมวิท 77 กรุงเทพฯ
โทร :
087-007-5861
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2560 สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
นิทรรศการกลุ่ม :
- ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 22-26
- แสดงงานกลุ่ม ASIAN ครั้งที่ 1
- ศิลปกรรมบัวหลวง ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารศรีนคร
- งานแสดงประติมากรรมของกลุ่มประติมากรรมไทย ครั้งที่ 1
รางวัล/เกียรติยศ :
- เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sarawooth Duangchampa
Born :
April 30, 1952
Tel :
087-007-5861
Education :
- M.F.A. Sculpture, Silpakorn University, Bkk,Thailand
National Artist :
National Artist 2017, Visual Arts (Sculpture)
Selected Exhibitions :
1997-2000 - Asian Watercolour Confederation Exhibition,Malaysia,Indenesia,Hong Kong,Korea,Taiwan& Thailand
1990-1991 - 5th-6th Asian Watercolour, Hong Kong/Seoul
1998 - "Bangkok Art Project 1998 Thailand" Art Exposition on the Occasion of the 13th Asian Games,Bangkok
2001 - Silpakorn University Art Gallery,Bkk.,Thailand
2003 - Pacific Cross Currents, Los Angeles, U.S.A.
Awards :
1975-1984 - 3rd Prize, Bronze Medal Sculpture,23rd,31st National


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : แสงสะท้อน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 1999
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 60 x 90 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : Pastel on canvas
SIZE (cm) : 60 x 90 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : รูปทรงและสีหมายเลข 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 170 x 125 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Form And Colour No.3
Date : -
Technique : Oil
SIZE (cm) : 170 x 125 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.