ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สราวุท ตันณีกุล
ที่อยู่ :
185/8-9 ซ.บรมนิวาส ถ.พระราม1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
การศึกษา :
- (ศบ.จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- (ศม.จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 10, 11, 12
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 32, 34, 35
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 4, 5, 6
- นิทรรศการจิตรกรรมภาพถ่ายอาเซียน ครั้งที่ 1 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
- การแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 2, 3, 5
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย
- รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 12
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง จิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 35
- รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 5
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Saravut Tunneekul


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : กระแสศรัทธา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 180 x 270 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Faith
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 180 x 270 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.