ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สราวุฒิ สกุลทอง
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Saravud Sakulthong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ในความคิดของฉัน หมายเลข 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์กระดาษและัแม่พิมพ์ผ้าไหม
ขนาด (ซม.) : 63 X 84 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : In My Mind No. 3
Date : -
Technique : Paper block and Silk screen
SIZE (cm) : 63 X 84 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.