ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สารสิน ฉัตรวิชิตกูล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sarasin Chadwichikul


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : รูปอดีต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน, ไม้, พลาสติก
ขนาด (ซม.) : 120 x 165 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Past
Date : -
Technique : Oil, wood, plastic
SIZE (cm) : 120 x 165 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.