ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศฤา เมธาสถิตย์สุข (ศราพร เมธาสันติสุข)
เกิด :
27 กุมภาพันธ์ 2514
ที่อยู่ :
8/2 หมู่ 11 ต.บางกอบัว อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทร :
02-721-4398, 086-507-1315
อีเมล์ :
sara_meth@hotmail.com
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/sara
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sara Methasatitsook (Saraporn Methasatitsook)
Born :
February 27, 1971 Bangkok,Thailand
Address :
8/2 moo 11 Bangkobaow Prapradeang Samutprakarn 10130
Tel :
02-721-4398, 086-507-1315
E-mail :
sara_meth@hotmail.com
Website :
www.rama9art.org/sara
Education :
- Srinakharinwirot Prasarnmit University
Selected Exhibitions :
2009 - Oriental Differentiation 2nd , Chevron Gallery ISB, Bangkok
2007 - Oriental Differentiation, Goethe Institut, Bangkok.


ผลงานศิลปิน

Title : Bangnampheung
Date : 2005
Technique : Batik on fabric
SIZE (cm) : 50 x 75 cm.
COLLECTION : -
Title : Dhrama No.4
Date : 2007
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 60 x 60 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.