ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สัญญา วงศ์อร่าม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sanya Wongaram
Education :
1994 - Silapakorn University


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : คน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 15 x 15 x 15 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Figure
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 15 x 15 x 15 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.