ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สันติ ทองสุข
เกิด :
23 มีนาคม 2512
การศึกษา :
- ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี,2537 ศบ.
- คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2536 - น้ำในสี สีในน้ำ โรงแรมอิมพีเรียล
2537 - ชีวิตในสภาวะแวดล้อมปัจจุบัน โรงแรมอิมพีเรียล
2538 - นิทรรศการกลุ่มอีสาน สัญจรหลายจังหวัดในภาคอีสาน
2539 - กลุ่มลานดิน ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Santi Thongsuk
Born :
1969 in Ubon Ratchathani
Education :
1994 - Silapakorn University
Awards :
ASEAN Art Awards in Singapore for the painting 'Breath in the Capital City'


ผลงานศิลปิน

Title : My Mind
Date : 2000
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 110 x 138 cm.
COLLECTION : -
Title : Making Merit
Date : 2008
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 121 x 147 cm.
COLLECTION : -
Title : Breath in the capital city
Date : 1994
Technique : Oil and acrylic on canvas
SIZE (cm) : 120 x 170 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.