ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สันติ สิงห์สุ
:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Santi Singhasu


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จังหวะของเส้น (สำเนียงอีสาน)
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : จิตรกรรมผสม (ด้าย ผ้า ไม้)
ขนาด (ซม.) : 150 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Enlightment - Wanging Moon 12/7
Date : -
Technique : Mixed technique (Cloth Thread, Clothes, Wood)
SIZE (cm) : 150 x 180 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.