ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สันติ สายพุฒิกสิกร
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Santi Saiputtikasikorn


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เรื่องราวธรรมชาติ 4
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 112 x 96 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Inspiration from Landscape No.4
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 112 x 96 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.