ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สันติ เล็กสุขุม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Santi Leksukum


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ม้านั่งกับเงา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 90 x 120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Still Life
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 90 x 120 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ควัน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 78 x 61 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Smoke
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 78 x 61 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.