ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สันติ อิศโรวุธกุล
เกิด :
18 กรกฎาคม 2488
ที่อยู่ :
433/82 ม.พิมพ์ทอง ถ.ลาดพร้าว 101 แขวงวังทองหลาง บางกะปิ กทม. 10310
การศึกษา :
2516 - ปริญญาตรี (วิจิตรศิลป) สถาบันศิลปแห่งชิคาโก อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
2518 - ปริญญาโท (วิจิตรศิลป) สถาบันศิลปแห่งชิคาโก อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
นิทรรศการกลุ่ม :
2515 - นิทรรศการศิลปินใหม่ 8 คน วอลเตอร์ เคลลี่ แกลเลอรี่ ชิคาโก อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
2519-2520 - นิทรรศการ The Bangkok Dice Group ครั้งที่ 1-2 หอศิลป พีระศรี
2525 - นิทรรศการสื่อกระดาษ สองศิลปินร่วมกับชีวา โกมลมาลัย สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน
2525 - นิทรรศการโลกที่สามกับเรา กรุงโตเกียว นครใหญ่ๆ อีก 6 แห่ง ญี่ปุ่น
2526 - นิทรรศการศิลป ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยศิลปากร
2528 - นิทรรศการร่วมสมัยของศิลปินไทย - ญี่ปุ่น- เยอรมัน หอศิลป พีระศรี
2529 - นิทรรศการศิลปินโลก ครั้งที่ 3 พิพิธภัณฑ์เมโทรโปลิแตนแห่งโตเกียว ญี่ปุ่น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Santi Isrowuthakul
Born :
July 18, 1945
Address :
433/82 Pimthong Village Ladprao 101 Rd., Wangthonglang Bangkapi Bangkok 10310
Education :
1973 - B.F.A. Chicago USA.
1975 - M.F.A. Chicago USA.
Selected Exhibitions :
1966-1967 - "The Bangkok Dice Group" Silpa Bhirasri National Museum


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2538
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 125 x 150 x 125 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Pain
Date : 1995
Technique : Sand, pebble stones, tree trunk and nails
SIZE (cm) : 125 x 150 x 125 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.