ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สันทนา ปลื้มชูศักดิ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Santana Pleumchusak


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ผนังสีน้ำเงิน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 150 x 240 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Blue Wall
Date : -
Technique : Mixed
SIZE (cm) : 150 x 240 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.