ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สรรเสริญ มิลินทสูต
ที่อยู่ :
1892 ซ.เบญจมิตร ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร :
0-2585-1201, 08-1819-8979
การศึกษา :
2530 - ศบ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2531 - M.A.(Painting) Chelsea School of Art, U.K.
นิทรรศการเดี่ยว :
2532 - Recent Works หอศิลป คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2534 - หอศิลปแห่งชาติ
2536 - The Gardiner หอศิลปแห่งชาติ
2536 - The Gardiner ดิอาร์ต คอร์เนอร์, โรงละครกรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2533 - Hexagon 2 หอศิลป์แห่งชาติ
:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sansern Milintasut
Address :
1892 Soi Benjamitr, Krungthep-NonthaburiRd., Bangsue, Bangkok 10800
Tel :
0-2585-1201, 08-1819-8979
Education :
1989 - M.A.(Painting) Chelsea School of Art, U.K.
Solo Exhibition :
Selected Exhibitions :
Awards :
1990 - New Art From Southeast Asia 1992 Tokyo Metropolitan Art Space, Fukuoko Art Museum, Hiroshima City Museum, Kirin Plaza, Osaka Japan.
1993 - Beyond the Border, P3 Art and Environment Tokyo
1995 - Kwangiu Biennale, Kangiu, Korea


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เสียงจากกระจก หมายเลข ๑
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2551
เทคนิค : สีอะคริลิคบนพลาสติก เครื่องเล่นซีดี ลำโพง ไม้
ขนาด (ซม.) : 27 x 27 x 46 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Football is a new and valuable art that should be available to everyone
Date : 2008
Technique : Acrylic paint on Silicone bouncing putty, CD player, speaker, wood
SIZE (cm) : 27 x 27 x 46 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2536
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 112 x 112 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Gardiner
Date : 1993
Technique : Acrylic oil paper
SIZE (cm) : 112 x 112 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2551
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 27 x 27 x 46 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Football
Date : 2008
Technique : Acrylic paint on silicone boundcing putty CD player,speaker,wood
SIZE (cm) : 27 x 27 x 46 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.