ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศันสนีย์ เสถียรสุต (แม่ชี)
อีเมล์ :
info@savika.org
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/sansanee
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sansanee Sthirasuta (Mae-chee)
Address :
24/5 Soi Wacharaphon, Ramindhra 55 Road, Bangkok 10230, Thailand
Tel :
02-5106697, 02-5104756
E-mail :
info@savika.org
Website :
www.rama9art.org/sansanee


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.