ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สรรพจน์ มาพบสุข
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sanpoj Mapobsuk


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ฐาน (ใจ)
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์ตะแกรงผ้าไหม
ขนาด (ซม.) : 80 x 120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Base (Heart)
Date : -
Technique : Silkscreen
SIZE (cm) : 80 x 120 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.