ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สรรณรงค์ สิงหเสนี
เกิด :
22 มกราคม 2494
ที่อยู่ :
729/43 ม.สุขสันต์นิเวศน์ ซ.ลาดพร้าว 101 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร :
0-2370-1772, 081-306-2053
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/sannarong
การศึกษา :
2520 - ศ.บ. จิตรกรรม (เกียรตินิยมอันดับ 2)
2529 - ศ.ม. จิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2533 Cert. Handicrafts and Folkcrafts, Art Centre, Bali, Indonesia.
นิทรรศการเดี่ยว :
2537 - “จากอดีต…สู่ปัจจุบัน” ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กทม.
- “The Art Corner” โรงละครกรุงเทพฯ กทม.
2545 - “Me and My Colours” 1995-2002 ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กทม.
นิทรรศการกลุ่ม :
2547 - นิทรรศการเทศกาลศิลปะนานาชาติ, ศิลปะบนผืนทราย, ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม
ภาคตะวันออก, มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
2548 - นิทรรศการแลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัยไทย-เยอรมัน, แกลเลอรี่ราเชล ฮาเฟอร์แคมป์, โคโลจน์, เยอรมัน
- การแสดงศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 1/2547 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์
2549 - นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ, พิพิธภัณฑ์ศิลปะแอสโต, ลอสแอนเจลิส, สหรัฐอเมริกา
- การแสดงศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 2/2548 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์
2550 - การแสดงศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 3/2550 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์
- "แรงบันดาลใจจากบทเพลงพระราชนิพนธ์" หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- "สงเดจา" นิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 4 โดยกลุ่มจิตรกรรมฯ 29 ณ หอศิลป์ จามจุรี
2551 - นิทรรศการศิลปกรรมแลกเปลี่ยน 3 สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- นิทรรศการศิลปกรรมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
- นิทรรศการแลกเปลี่ยนศิลปะนานาชาติ ไทย-อเมริกัน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ศูนย์ศิลปะอาร์คอร์ ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
- ศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ 2551 สงขลา ประเทศไทย ครั้งที่ 1
- "สงเดจา" นิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 5 โดยกลุ่มจิตรกรรมฯ 29 ณ หอศิลป์ จามจุรี
รางวัล/เกียรติยศ :
2528 - ทุนอุดหนุนวิจัยวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
2550 - ทุนรางวัลศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ ๗ โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sannarong Singhaseni
Born :
January 22, 1951, Bangkok.
Address :
729/43 Moobaan Suksan Niwet, Soi Lad Phrao 101, Lad Phrao Rd., Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240
Tel :
0-2370-1772, 08-1306-2053
Website :
www.rama9art.org/sannarong
Education :
1977 - B.F.A. ., Painting (2nd Hons.), Silpakorn University, Bangkok.
1986 - M.F.A., Painting, Silpakorn University, Bangkok.
1990 - Cert. Handicrafts and Folkcrafts at Art Center,Bali,Indonesia.
Solo Exhibition :
1994 - "From Past...to Presen " The National Gallery, Bangkok. The Art Corner, Bangkok Playhouse, Bangkok.
2002 - "Me and My Colours 1995-200 " at The Gallery of the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts.
Selected Exhibitions :
1987 - Contemporary Graphic Art, Hydenberge, Bonn, and Bangkok .
Landscape Painting Exhibition, Masterpiece Gallery, Bangkok .
1988-1996 - 3rd, 11th Annual Exhibition of the Asian Watercolour Confederation, Bangkok Kualalumpur, Hong Kong, Singapore,Seual, Bali Indonesia.
Awards :
2523 - The Ship for Southeast Asian Youth Programme
2533 - SPAFA Scholarship for “Handicrafts and Folkcrafts” Art Center, Bali, Indonesia.


ผลงานศิลปิน

Title : City
Date : 1983
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 110 x 120 cm.
COLLECTION : -
Title : Orchid
Date : 1988
Technique : Watercolour on plywood
SIZE (cm) : 120 x 150 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2554
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 100 x 70 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Yellow in Summer
Date : 2011
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 100 x 70 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.