ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
แสนคม สมคิด
เกิด :
6 พฤษภาคม 2505
ที่อยู่ :
35 หมู่ 3 บางจาก ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sankom Somkid
Born :
May 6, 1962


ผลงานศิลปิน

Title : Two Dimension Form
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 57 x 78 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.