ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สานิตย์ ศุภประดิษฐ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sanit Suppradit


ผลงานศิลปิน

Title : From Mom to Baby
Date : -
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 80 x 120 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.