ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศนิษา ตุลยะสุข
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sanisa Tulyasuk


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : นัยความนิ่งงัน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์หิน
ขนาด (ซม.) : 100 x 140 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Significant Stillness
Date : -
Technique : Lithograph
SIZE (cm) : 100 x 140 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.