ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สงวน มารยาท
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sanguan Marayart


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : บันทึกความทรงจำ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 122 x 122 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Memory No. 1
Date : -
Technique : Mixed
SIZE (cm) : 122 x 122 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.