ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สร้างสรร บุญชิต
เกิด :
2 เมษายน 2504
ที่อยู่ :
2 ซ.บรมนิวาส ถ.พระราม 1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทร :
02-214-4856
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sangsan Boonchit
Born :
April 2, 1961
Tel :
02-214-4856


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ปางเทวทัต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ปากกา
ขนาด (ซม.) : 76 x 107 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Pangtevatat
Date : -
Technique : Pen
SIZE (cm) : 76 x 107 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.