ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สงัด ปุยอ๊อก
เกิด :
20 กุมภาพันธ์ 2482
ที่อยู่ :
41/9 หมู่ 7 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร :
053-805-794, 08-6191 3650
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) , มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2530 - ศิลปกรรมย้อนหลัง ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ กรุงเทพฯ
2534 - เสน่ห์ล้านนา ณ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ
2536 - สีสันล้านนา ณ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ
2538 - มนต์เมืองเหนือ ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนปาร์ค กรุงเทพฯ
2540 - ดอย ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ กรุงเทพฯ
2543 - ชีวิตและผลงาน สงัด ปุยอ๊อก ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2548 - ดอกไม้เมืองเหนือ ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2550 - ลมเหนือ ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sa-ngad Pui-ock
Born :
February 20, 1939
Address :
41/9 Moo 7, Suthep, Muang, Chiang Mai, Thailand 50200
Tel :
+66-53-805-794, +66-86-191-3650
E-mail :
spuiock@gmail.com, nung@puiock-gallery.com
Education :
1975 - B.F.A.(Graphic Arts) Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok
Solo Exhibition :
1987 - "The Restrospective", The Musical Center, Bangkok Bank, Bangkok
1991 - "Charming Lanna", The River City, Bangkok
1993 - "Colours of Lanna", The River City, Bangkok
1995 - "Charm of the North", The Imperial Queen's Park, Bangkok
1997 - "Mountain", The Musical Center, Bangkok Bank, Bangkok
2000 - "Life and work, Sa-ngad Pui-ock", Chiang Mai University Art Museum, Chiang Mai
2005 - "Northen Flower", Jamjuree Art Gallery, Chulalongkorn University, Bangkok
2007 - "North Wind", Jamjuree Art Gallery , Chulalongkorn University, Bangkok
2010 - "GraceFulness of Our Home", Jamjuree Art Gallery, Chulalongkorn University, Bangkok


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เยาวราช
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Yawaraj
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : บัวหลวงชมพู หมายเลข1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2551
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 85 x 160 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Pink Lotus No.1
Date : 2008
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 85 x 160 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : แม่ฮ่องสอน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 60 x 90 ซม.
ผู้ครอบครอง : ธนาคารแห่งประเทศไทย
Title : Mae Hong Son
Date : -
Technique : Arcrylic on Canvas
SIZE (cm) : 60 x 90 cm.
COLLECTION : Bank of Thailand

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.