ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สันต์ สารากรบริรักษ์ (2477-2560)
เกิด :
23 สิงหาคม 2477
ที่อยู่ :
54 หมู่ 4 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่ 50150
โทร :
053-372-224, 08-1881-1877
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/san
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2547 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
- 2506 บางกะปิ แกลเลอรี่
- 2526 ซี.วี.เอน. แกลเลอรี่
- 2532 ภาพเขียนยุทธภูมิในอดีตภาคเหนือ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลที่ 2 ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9
- รางวัลที่ 2 ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13
- รางวัลที่ 3 ประเภทจิตรกรรม,ภาพพิมพ์, ประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 14
- รางวัลที่ 1 ประเภทภาพพิมพ์ รางวัลที่ 3 ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 16
- รางวัลที่ 2 ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 18
- รางวัลที่ 3 ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19
- รางวัลที่ 3 ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 20
- ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี พ.ศ.2547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
San Sarakornborirak (1934-2017)
Born :
August 23, 1934, Thonburi, Thailand.
Address :
54 Moo 4 T. Khee ek, Amphur Maetang, Chiang Mai
Tel :
053-372 224, 08-1950 9056
Website :
www.rama9art.org/san
National Artist :
National Artist 2004, Visual Arts (Painting)
Education :
1954 - Fine Arts School
1960 - B.F.A. in Painting , Faculty of Painting , Sculture and Graphic Arts , Silpakorn University , Bangkok , Thailand
Solo Exhibition :
1983 - One man show, C.V.N.Gallery, Bangkok, Thailand
1989 - One-man show, Scane of The Northern Region, with the cooperaton of the 3rd Army Regon, tited "The Past of Northern Regon Battle Field", raisng fund for Saija Thai Foundation, Thailand Culture Centre, Bangkok, Thailand
Selected Exhibitions :
1996 - The Exhibition Celebrating His Majesty's 50th Coronaton Anniversary, Sirikit National Conference Center, Bangkok
2002 - "Silpa Bhirasri Creativity Grants 2001", The Art Gallery of Silpakorn University, Bangkok, Thailand
Awards :
1968 - 3rd Prize, Bronze Medal (Painting), 18th National Art Exhibition, Bangkok
1969 - 3rd Prize, Bronze Medal (Painting), 19th, National Art Exhibition, Bangkok


ผลงานศิลปิน

Title : Realm of Matter
Date : 1965
Technique : Woodcut
SIZE (cm) : 71 x 102 cm.
COLLECTION : -
Title : Deep Creeks
Date : 1995
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 139 x 197 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ภาพเหมือน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2506
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : 1963
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.