ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สัมพันธ์ อุดมนาม
ที่อยู่ :
304 ซ.โรงเต้าหู้ ถ.นางลิ้นจี่ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Samphan Udomnam


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : หนี
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 78 x 66 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Escape
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 78 x 66 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.