ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สัมพันธ์ พงษ์บุบผา
เกิด :
14 พฤษภาคม 2508
ที่อยู่ :
145 หมู่ 10 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
การศึกษา :
- (ศบ.ภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มศก.
นิทรรศการกลุ่ม :
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย โดยการสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทย
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 33, 34
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5 เนื่องในงาน "วันศิลป์ พีระศรี"
- นิทรรศการมหกรรมศิลปของโตชิบา ครั้งที่ 1
- การแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 4
- การแสดงภาพพิมพ์ของนักศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลดีเด่น จากการประกวดมหกรรมศิลปของโตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Samphan Phogbupa
Born :
May 14, 1965


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ดินแดนสนธยา หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 80 X 107 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Twilight Zone No. 1
Date : -
Technique : Intaglio
SIZE (cm) : 80 X 107 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.