ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สามารถ จับโจร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Samart Jabjone


ผลงานศิลปิน

Title : Sculpture of White Ant No. 2
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 65 x 95 x 180 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.