ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี
เกิด :
5 กันยายน 2506
ที่อยู่ :
8/66 ซ.คอนดี 4 หมู่บ้านการ์เดนโฮมวิลเลจ ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทร :
0-2531-6369
การศึกษา :
- ศบ.(จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2520-38 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
- นิทรรศการประติมากรรมร่วมสมัย
- นิทรรศการ Asian Watercolour Confederation Exhibition มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฮ่องกง, เกาหลี, ใต้หวัน, ไทย
- นิทรรศการศิลปโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำร่วมสมัย โดย กลุ่มไวท์
- นิทรรศการ Asean Squear Sculpture Symposium บรูไน
- นิทรรศการมหกรรมประติมากรรม 96 หอศิลปแห่งชาติ
- นิทรรศการ AGORA Sculpture เวียนนา ออสเตรเลีย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sakwut Wisesmanee
Born :
September 5, 2506
Address :
8/66 Soi Kondee 4, Moobaan Graden Home Village, Phaholyothin Rd., Kukod, LamLukka, Pathum Thani 12130
Tel :
0-2531-6369


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ศักดิ์วุฒิ วิเศษ 4
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 122 x 100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Sakwut Wises 4
Date : -
Technique : Oil
SIZE (cm) : 122 x 100 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : รองเท้าแดง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2549
เทคนิค : สีถ่านบนกระดาษ + สีชอร์ค
ขนาด (ซม.) : 120 x 160 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : 2006
Technique : -
SIZE (cm) : 120 x 160 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.