ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สกุณา แซ่เฮ้ง
เกิด :
15 พฤศจิกายน 2528
ที่อยู่ :
731 ซ.พัฒนาการ 61 เขตประเวศ แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร :
086-516-3193
การศึกษา :
- สถาบันพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
- วิทยาลัยช่างศิลป ลาดกระบัง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sakuna Saeheng
Born :
November 15, 1985
Tel :
086-516-3193


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความเจ็บปวด หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แกะไม้และดินเผา
ขนาด (ซม.) : สูง 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Pain No.2
Date : -
Technique : Ceramic, wooden component
SIZE (cm) : Hight 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.