ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรกุล
เกิด :
29 มกราคม 2504
ที่อยู่ :
925 ริมทางรถไฟสายปากน้ำเก่า คลองตัน พระโขนง กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Saksit Wiwitkun
Born :
January 29, 1961


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : วิถีแห่งสังขาร
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ปากกา
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Development of the Body
Date : -
Technique : Pen
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.