ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สากล สุทธิมาลย์
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sakol Sutimar


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความเคลื่อนไหวและมิติ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 175 x 250 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Movement and Dimension
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 175 x 250 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.