ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศักดิ์นรินทร์ คูณสวัสดิ์
ที่อยู่ :
696 ศรีย่าน 1 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Saknarin Koonsawat


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เหลือแต่เพียงลำพัง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 110 x 160 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : โลกของฉัน หมายเลข ๑/๘๕
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 109 x 156 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.