ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศักดิ์ ควรผดุง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sakdi Kuanpadung


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : หีบบุหรี่เงินลงมุกต์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Thai design in inlaid mother of pearl
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : หีบบุหรี่เงินลงมุกต์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Thai design in inlaid mother of pearl
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.