ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศักดา ทิพย์วารี
เกิด :
21 พฤษภาคม 2516
ที่อยู่ :
69/1 ม.2 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270
ศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต ( จิตรกรรม ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต ( จิตรกรรม ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
รางวัล/เกียรติยศ :
2550 - รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53
- ศึกษาดูงานศิลปะ ณ ประเทศจีน
- สัมนาเชิงปฏิบัติงาน ไทย – อินเดีย ครั้งที่ 3 ณ เมืองศานตินิเกตัน ประเทศอินเดีย
- แสดงงานศิลปะกลุ่ม “ คน :
ผู้มีสิ่งเร้นลับในหัวใจ ” ณ หอศิลป์พระนางเจ้าสิริกิติ์
- แสดงงานศิลปะกลุ่ม “ ความจริงที่เหลืออยู่ ” ณ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหอศิลป์เจ้าฟ้า
- แสดงงานนิทรรศการชุด “ ความงามของเกาะรัตนโกสินทร์ ” ณ หอศิลป์พระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปะชุด “จตุคามร้อน” ณ 44 แกลเลอรี่ กรุงเทพ ฯ
- แสดงงานศิลปะกลุ่ม “ ยอ ยักษ์ ครั้งที่ 2 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
2549 - รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทวาดเส้น
การประกวดวาดเสินและภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 12 ณ ประเทศไต้หว้น
- รางวัลกัยรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52
2548 - ศึกษางานศิลปะ ณ ประเทศสิงค์โปร์
- ปฎิบัติงานสิลปะร่วมกับศิลปินไทย จีน ลาว พม่า เวียดนาม ณ เมืองหลวงพระบาง
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปประชนลาว
2547 - รางวัลเกรียตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทงานจิตรกรรม งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 50
- รางวัลชมเชย กาประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย มูลนิธิสามารถ ครั้งที่ 1
2545 - ปฎิบัติงาน ณ ประเทศมาเลเซีย
- แสดงงานกลุ่ม ยก ยอ ยักษ์ ที่หอศิลป์ตาดู กรุงเทพฯ
2544 - ปฎิบัติงานศิลปะ ณ ประเทศเวียดนาม
2543 - แสดงเดี่ยวผลงานชุด “ สัญลักษณ์แห่งวิญญาณ ” ณ บ้านบางกอกแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
- รางวัลเกรียตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทงานจิตรกรรม งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 46
2542 - ประกาศนียบัตร ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย บริษัท ฟิลลิปมอร์ลิส
- ศึกษาดูงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส
2541 - ประกาศนียบัตร ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย บริษัท ฟิลลิปมอร์ลิส
2540 - รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค
- ประกาศนียบัตร ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย บริษัท ฟิลลิปมอร์ลิส
2539 - รางวัลที่ 2 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย สยามทีวี
2538 -รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ “ ศิลปกรรมรุ่นเยาว์ ” ครั้งที่ 13
2537 - รางวัลดีเด่นระดับเยาวชน “ นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ” บริษัทโตชิบา
2536 - รางวัลชมเชย การประกวดภาพพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ฯ จัดโดย เอเซียอาคเนย์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sakda Thipwaree
Born :
May 21, 1973
Awards :
2536 - Award Winner of Her Majesty the Queen Project, South East Asia
2537 - Award Winner Toshiba "Brings Good Things to Life" Art Competition
2538 - Award Winner, Junior Artist "13th Junior Artist Art Competition"
2539 - The Second Award of Contemporary Painting of Siam IV
2540 - Award Winner, Panasonic Contemporary Painting Exhibition - Art of Phillip Morris Groups Certificate
2541 - Art of Phillip Morris Groups Certificate
2542 - Art of Phillip Morris Groups Certificate
2543 - 3rd Prize, Bronze Medal, Painting, the 46th National Exhibition of Art


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : -
ปีสร้าง : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด : 135 x 170 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Colour - Flower - Nature No. 1
Date : -
Technique : Mixed technique
Size : 135 x 170 cm.
Collection : -
ชื่อผลงาน : -
ปีสร้าง : 2539
เทคนิค : คอลลาจ, สีอะคริลิก
ขนาด : 160 x 175 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Pajornman No.1
Date : 1996
Technique : -
Size : 160 x 175 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.