ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศักชัย อุทธิโท
เกิด :
3 ตุลาคม 2511
ที่อยู่ :
หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ. มหาสารคาม 44150
โทร :
08-9840-9594
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2540-2543 - นิทรรศการการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 45-46
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงโตเกียว
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ร่วมกับศิลปินกลุ่มอาซาฮี ประเทศญี่ปุ่น ณ หอศิลป์กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
2544-2546 - นิทรรศการการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 47, 48, 49
2547-2549 - นิทรรศการที่ว่าง โดยหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการความร่วมมือไทย-อเมริกา PACIII ณ ฮานอย ประเทศเวียดนาม และสหรัฐอเมริกา
- นิทรรศการทุนสร้างสรรค์ ศิลป์ พีระศรี
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลศิลปินยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ในการประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน โดย ฟิลลิป มอร์ริส
- รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย โดยสมาคมสถาปนิกในพระบรมชุปถัมภ์
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยสยามทีวี ณ ธนาคารไทยพาณิชย์
- รางวัลดีเด่นการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ของธนาคารกสิกรไทย
- รางวัลทุนสร้างสรรค์ ศิลป์ พีระศรี ประจำปี พ.ศ. 2546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sakchai Uthitho
Born :
October 3, 1968
Tel :
08-9840-9594


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : วัฒนธรรมชนบท หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 200 x 240 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Rural Culture, No. 2
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 200 x 240 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.