ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศักดิ์ชาย เพ็งประโคน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sakchai Pengprakhon


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : ยามเย็นที่เส้นขอบฟ้า
ปีสร้าง : -
เทคนิค : ประกอบไม้
ขนาด : 280 x 110 x 210 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Evening Horizon
Date : -
Technique : Wood
Size : 280 x 110 x 210 cm.
Collection : -
ชื่อผลงาน : ยามเช้า
ปีสร้าง : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Early Morning
Date : -
Technique : Mixed media
Size : -
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.