ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศักดิ์ชัย ทรงศรีวิสุทธิ์ กาย
ที่อยู่ :
518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น เอ็ม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร :
0-2250-4560-7
การศึกษา :
- มัธยมศึกษาโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
- ทุนบริติช เคาน์ซิล Cambrigde School ลอนดอน
- เรียนถ่ายภาพ สถาบัน Sinar สวิตเซอร์แลนด์
การแสดงนิทรรศการ :
2549 - 'A Consideration Concerning Fashion as A Process' 100 ต้นสน แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
ประวัติการทำงาน :
2542 - เปิดนิตยสารลิปส์เป็นของตัวเอง
- จัดดอกไม้งานศพบุคคลชั้นสูง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sakchai Guy
Address :
Lips Magazine
518/5 Maneeya Center Building, M Fl., Ploenchit Rd., Lumpinee, Patumwan, Bangkok, Thailand 10330
Tel :
0-2250-4560-7
Work :
Editor Lips Magazine
Selected Exhibitions :
2006 - A Consideration Concerning Fashion as A Process, 100 Tonson Gallery, Bangkok


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จัดฉากดอกไม้
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.