ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศักดิ์ชัย ดีทุม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sakchai Deethum


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ห้วงใหม่
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : กระดาษทำเอง
ขนาด (ซม.) : 51 x 290 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : New Gap
Date : -
Technique : Paper Handmade
SIZE (cm) : 51 x 290 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ห้วงเสียง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : กระดาษทำเอง
ขนาด (ซม.) : 80 x 347 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Sound Gap
Date : -
Technique : Paper Handmade
SIZE (cm) : 80 x 347 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.