ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ไสยาสน์ เสมาเงิน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Saiyas Sema-ngern


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : คลื่นชีวิต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ไม้
ขนาด (ซม.) : 100 x 205 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Bio-Wave
Date : -
Technique : Wood
SIZE (cm) : 100 x 205 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.