ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ไทรเติ้ล เงาะอาสัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Saitle Nga-orsai


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เหยื่อนักการเมือง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 200 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Political Victim
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 200 x 300 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.