ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สายทอง วงษ์ดี
ที่อยู่ :
2/4 หอพักหญิงชัยโรจน์ ถนนเจ้าฟ้า ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพฯ 10200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Saithong Wongdee


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความเก็บกด หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 80 x 100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) :
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.