ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สหเทพ เทพบุรี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sahathep Thepburee


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เริงร่า
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ทองแดง
ขนาด (ซม.) : 30 x 64 x 28 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Cheerful
Date : -
Technique : Bronze
SIZE (cm) : 30 x 64 x 28 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ขอพักหน่อย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ทองแดง
ขนาด (ซม.) : 33 x 68 x 32 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Relax
Date : -
Technique : Bronze
SIZE (cm) : 33 x 68 x 32 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.